Habitatsalut.com

Fibromiàlgia

En aquest estudi, el pacient havia desenvolupat fibromiàlgia i fatiga crònica. Després de visitar diferents metges no notava cap millora. Un dels metges li va proposar que es posés en contacte amb Habitatsalut per diagnosticar el seu habitatge i comprovar si estava afectat per contaminació electromagnètica.

Després de la detecció d’una línia d’aigua i l’adopció de mesures correctives, el pacient ha notat una millora en la qualitat de vida. El dolor de la fibromiàlgia és menor i els episodis molt més espaiats. A poc a poc es va trobant millor.