Habitatsalut.com

Què és la Geobiologia?

La Geobiologia és la ciència que estudia les energies que emanen de la terra, i quina relació hi ha entre aquestes energies i els éssers vius.

Es parla de "contaminació invisible" perquè vivim rodejats de radiacions que no es veuen però que afecten la nostra salut. Per això la Geobiologia busca millorar el benestar i la salut de les persones. És el que s'anomena salut geoambiental.

Hi ha dos tipus de radiacions: naturals i artificials.

Les radiacions naturals

Són les radiacions que emanen de la terra, i provoquen variacions en el camp magnètic i elèctric del nostre entorn que poden debilitar la nostra salut. Les radiacions naturals poden ser provocades per alteracions geofísiques (aigües subterrànies o falles geològiques), xarxes geomagnètiques (línies Hartmann i Curry) o radioactivitat ambiental.

Llegeix més...

Les radiacions artificials

Són les radiacions provocades per les noves tecnologies. Creen contaminació elèctrica i electromagnètica i poden ser generades per fonts exteriors (antenes, transformadors, WiFis, etc) o per fonts interiors al nostre habitatge (telèfons mòbils, radiodespertadors, electrodomèstics, etc). Poden provocar malalties greus si no prenem precaucions.

Llegeix més...

Què fa un geobiòleg?

El Geobiòleg mesura les radiacions de cases i oficines amb aparells tècnics i fa propostes per eliminar-les. "Cura" els espais i, en conseqüència, protegeix la nostra salut. Sovint són els metges els qui li deriven pacients amb geopaties.

Llegeix més...

Els orígens de la Geobiologia

La Geobiologia és una ciència molt antiga; des de fa segles l'home ha detectat les radiacions que genera la terra i ha estat capaç d'entendre la influència del magnetisme del planeta en el nostre organisme.

Llegeix més...

Més articles...